نمایشگاه بین المللی

« اطلاعات تابلوهای تبلیغاتی سایت نمایشگاه بین المللی شیراز »

سالن ها

ردیف کد نوع ابعاد ( متر ) مکان رزرو قیمت ( ریال )
۱ M1 تابلو بک لایت ممتاز – افقی ۴×۵/۲ سالن ملاصدرا- مقابل درب ورودی ــ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲ M2 تابلو بک لایت ویژه– افقی ۲×۳ سالن ملاصدرا- ضلع سمت راست ورودی ــ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۳ M3 تابلو بک لایت ویژه– افقی ۲×۳ سالن ملاصدرا – ضلع سمت چپ ورودی ــ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ S تابلو بک لایت ممتاز– افقی ۲×۸۰/۵ سالن سرو- مقابل درب ورودی ـــ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۵ N1 تابلو بک لایت ممتاز– افقی ۲۰/۳×۸۰/۵ سالن نرگس- مقابل درب ورودی ــ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 

فضای باز

ردیف کد نوع ابعاد ( متر ) مکان رزرو قیمت ( ریال )
۱ A1 بیل بورد ممتاز با سیستم نورپردازی ۸×۴- افقی جنب پارکینگ شمالی ــ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ A2 بیل بورد ممتاز با سیستم نورپردازی ۸×۴- افقی تقاطع اصلی سایت نمایشگاه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳ A3 بیل بورد ویژه با سیستم نورپردازی ۶×۳ – افقی ورودی سالن سرو ــ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴ L لایت باکس ممتاز – عمودی ۲×۱ ستون ورودی سالن ملاصدرا – دوطرفه ــ هروجه ۳,۵۰۰,۰۰۰
۵ D1-2-3 لایت باکس ویژه – عمودی – وجه دوم وجه سوم ۶۵×۱۳۰ cm ستونهای بلوار ورودی- سه سالن اصلی- دو طرفه ــ هروجه ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ C1 تابلو ویژه -تقاطع سه سالن اصلی(خروجی سالن بهار) ۵/۴×۳ بیل بورد با سیستم نور پردازی ــ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۷ C2 تابلو ویژه -تقاطع سه سالن اصلی (ورودی سه سالن) ۵/۴×۳ بیل بورد با سیستم نور پردازی ــ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ C3 تابلو ویژه -تقاطع سه سالن اصلی(خروجی سالن سرو) ۵/۴×۳ بیل بورد با سیستم نور پردازی ــ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ P1 تابلو فلزی ۶×۲ افقی سالن ملاصدرا منصوب بر روی بدنه (سمت چپ درب ورودی ) ــ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ P2 تابلو فلزی ۶×۲ افقی سالن ملاصدرا منصوب بر روی بدنه (سمت راست درب ورودی ) ــ ۴,۵۰۰,۰۰۰

–     هزینه طراحی ، اجرا و نصب جداگانه لحاظ خواهد شد .

–     تبلیغ کالاهای خارجی شامل ۵۰% افزایش تعرفه ریالی می باشد .

–     نقشه جانمایی تابلوهای تبلیغاتی در سایت نمایشگاه پیوست می باشد .دیدگاه ها بسته شده اند.