درباره شرکت تبلیغاتی چاوش دید

مدیر مسول: احسان اله نیک آیین

شرکت چاوش دید یکی از اولین شرکت های تبلیغاتی است که در حوزه تبلیغات محیطی آغاز به کار کرد. در دوره ای چاپ بنر به صورت کنونی وجود نداشت، تبلیغات محیطی با دست و به صورت نقاشی بر روی تابلوهای شهر اکران می شدند و بسیار مورد توجه قرار می گرفت.

به مرور و با در اختیار قرار گرفتن ابزارهای جدید از جمله دستگاه های چاپ بزرگ، رسانه های محیطی نیز دچار تغییر شدند. چاوش دید اولین تابلوهای بک لایت در استان فارس را نصب کرد. تمام سازه ها توسط خود شرکت طراحی، اجرا و نصب گردید.

در همان دوره استفاده از تابلوهای سه وجهی (پریزما) هم در دنیا مرسوم گردید که با اندکی فاصله تابلوهای سه وجهی بسیار با کیفیتی از ایتالیا وارد و در میادین اصلی شهر نصب شد. روش اجرای ایتالیایی در سبکی سازه و همچنین چرخش آهنگین آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفت.

در طول تمام این سال ها تبلیغات شرکت چاوش دید در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب یکی از رسانه های مهم اطلاع رسانی به مسافرین و تجاری است که از مبدا این فرودگاه پروازهای خود را انجام می دهند یا به مقصد شیراز از این فرودگاه اولین تجربه رسانه ای خود را آغاز خواهند کرد.

یکی از افتخارات مهم ما این است که به همت شرکت چاوش دید سالن پروازهای داخلی فرودگاه شیراز به شکلی آبرومندانه و با مشارکت بخش خصوصی به طور کامل نوسازی شد. و این مهم ترین پروژه سرمایه گذاری ما در سال های اخیر بوده است.

اما خدمات شرکت چاوش دید محدود به شیراز و همین گستره نامبرده شده نیست. تبلیغات موجود در سالن های شرکت نمایشگاه های استان فارس و همچنین اتوبوس های شهری بخشی از رسانه های در اختیار ما هستند. در سایر نقاط استان از جمله شهر مرودشت هم رسانه های محیطی ما حضور پر رنگی داشته اند.

در حوزه طراحی، بسیاری از طراحان مطرح و پر کار، سابقه ای از همکاری با ما را دارند که اکنون خود صاحب رسانه و شرکت های تبلیغاتی موفق هستند. در حوزه چاپ هم یک دهه تولید مجله های شرکت هواپیمایی آسمان گویای توانایی ماست.

یکی از دستاوردهای شرکت چاوش دید آن بوده است که خود را با زمان هماهنگ می کند. اجرای ماکت های حجمی و ورود به تبلیغات آنلاین یکی از دستاوردهای شرکت چاوش دید است که نظر بسیاری از صاحبان صنایع و مخاطبان را جذب کرده است.

© تمای حقوق کپی و رایت محفوظ میباشد. شرکت تبلیغاتی چاوش دید