طراحی وب سایت

طراحی وب سایت این روزها توسط عده ی کثیری صورت می گیرد که کارهای قابل قبولی هم بین آن ها وجود دارد. اما مسئله این است که این کارها صرف هزینه و انرژی زیادی از سرف شما را طلب می کند. هزینه های گزاف طراحی های گرافیکی و فلش هزینه شما را بسیار افزایش می دهد و کارآیی سایت شما را به شدت کاهش می دهد. طرح های گرافیکی و فلش به نقاط ضعف وب سایت شما تبدیل می شوند چرا که زمان زیادی می برند تا در رایانه مخاطب اود گردد و از طرفی توسط انجین های بزرگ جستجوگر نادیده گرفته می شوند.

ادامه