شروع فستیوال پاییزی

شروع فستیوال پاییزی

شرکت چاوش دید همزمان با شروع پاییز برگ ریز فستیوال پاییزی خود در تبلیغات محیطی را آغاز کرده است که با استقبال کسب وکارهای شیرازی مواجه شده است. این فستیوال هدف خود را ارائه خدمات و تقویت کسب و کارهای شیرازی قرار داده است و امید دارد که این فستیول بتواند در حد خود رونق را به تجارت شیراز بازگرداند.