• مهر

   ۲۰

   ۱۳۹۸
  • 695
  • 0
  مالکیت فکری

  مالکیت فکری

  زمانی که شخص یا گروهی دست به تولید می زنند قطعا یکی از نگرانی های آن ها چگونگی حفظ نام خالق آن اثر و اعلام آن به تمامی استفاده کنندگان یا بینندگان و یا خوانندگان آن اثر می باشد اما همیشه سوژه ی خلق شده جز کالا یا محصولات قابل فروش به حساب نمی آید

© تمای حقوق کپی و رایت محفوظ میباشد. شرکت تبلیغاتی چاوش دید